Om Cityfrukt & vår vision

 

Hur allting startade

Anne-Marie Hansson och Per-Axel Hansson startade tillsammans Cityfrukt år 1974. Deras söner, bröderna Jan och Torbjörn, började också arbeta på familjeföretaget vid 18 års ålder, och en vision började växa fram. Det var en idyllisk tid då alla jobbade tillsammans på torget med den gemensamma kärleken för produkter av högsta klass.

Redan från starten gick det bra för företaget. Den genuina kundservicen och de förstaklassiga produkterna tillsammans med det perfekta läget var ingredienserna i den snabba starten och utvecklingen.

2016 överlät bröderna Hansson VD-positionen till Ferman Jabbar, som nu tillsammans med Torbjörn vidareutvecklar Cityfrukt till något större. Detta möjliggör för oss att bidra med frukt och grönt till våra kunder även under vintertid, medan vi fortfarande behåller våra värderingar och traditionen av torghandel.

Vår vision

För Malmöborna är det viktigt med torghandel. Utan den försvinner en del av kulturen och traditionerna, och även böndernas närvaro försvinner från staden. Vi vill vara den delen av Malmö som upprätthåller traditionen av torghandel. Det är inte bara vackert, utan tillför även till Malmös kultur- och uteliv då torgstånden livar upp staden. Det blir den del av staden som får pulsen att slå lite hårdare.

Med känsla från våra rötter vill nu vara en del av ett växande Sverige. I dagens mångkulturella Malmö blandas såväl kulturer som idéer. I Sverige sköts affärer väldigt annorlunda från i många andra länder, och olika arbetssätt leder till olika fokusområden. I nutidens affärsvärld är det bättre att ha många specifika kompetenser inom sitt företag, då det sköter allting mycket effektivare i dagens samhälle.

Precis som nästan alla företag är vi vinstdrivande, men vi tror dock starkt på att dela med sig. Vår vision är att förbättra Sverige och vi jobbar därmed aktivt för att företagets arbete ska gynna svenskt näringsliv och därmed det svenska samhället. Så långt det går köper vi därför våra produkter från lokala svenska bönder. Delvis för att det ger bättre kvalitet och gynnar det lokala näringslivet, delvis för att vi älskar Sverige.

Men vi älskar Malmö lite mer.

Vårt miljöarbete

Vi vill alla ha ren luft och rent vatten i Sverige, och för att få det måste vi ta hand om miljön tillsammans. Tyvärr är företag ofta en av de stora bovarna i klimatfrågan, men vi på Cityfrukt arbetar medvetet med detta för att skapa en bra miljö för alla. Nedan kan du läsa lite om hur vi arbetar med miljöfrågor.

Ekovänlig eco Cityfrukt

Närodlat

Att köpa närodlat och sälja inom Sverige gynnar inte bara svenskt näringsliv, utan gynnar även miljön då transportutsläpp minimeras.

Primär svinnhantering

För att minimera slöseri donerar vi övermogna frukter och grönsaker till Rudefood som omvandlar svinnet till mat.

Sekundär svinnhantering

Det som inte går att konsumera omvandlar vi istället till biogas med hjälp av Sysav, som varje år levererar 60 procent av fjärrvärmen till Malmö och Burlöv

Miljödiplomering

I och med vårt kontinuerliga miljöarbete har vi påbörjat processen för ett miljödiplom från Miljödiplom Syd.

Ekovänlig eco Cityfrukt

Närodlat

Att köpa närodlat och sälja inom Sverige gynnar inte bara svenskt näringsliv, utan gynnar även miljön då transportutsläpp minimeras.

Primär svinnhantering

För att minimera slöseri donerar vi övermogna frukter och grönsaker till Rudefood som omvandlar svinnet till mat.

Sekundär svinnhantering

Det som inte går att konsumera omvandlar vi istället till biogas med hjälp av Sysav, som varje år levererar 60 procent av fjärrvärmen till Malmö och Burlöv

Miljödiplomering

I och med vårt kontinuerliga miljöarbete har vi påbörjat processen för ett miljödiplom från Miljödiplom Syd.

Beställ offert

Återgå till Cityfrukt

Sociala nätverk

Beställ korgar redan idag!

Webbsida skapad av

Webbleverantörerna™